Diensten

Informatie

Veranderende inhoud, door de syndicus en de raad van mede-eigenaars beheerd Meer

Documenten

Voor het beheer van e-mails en het versturen van interne berichten.Meer

Berichtenverkeer

Pour la gestion des emails et l'envoi de messages internes. Meer

Dossiers

Voor een opvolging van de interventies en het delen van informatie. Meer

Agenda

Om geen enkele gebeurtenis van de gezamenlijke eigendom te missen.Meer

Taken

Verantwoordelijkheidsgevoel en opspoorbaarheid van alle gebeurtenissen.Meer

Incidenten

Voor de behandeling van onregelmatigheden die door de bewoners worden gesignaleerd. Meer

Boekhouding

Online boekhouding, toegankelijk op verschillende niveaus.Meer

Partnerschappen :

 

IMMO PLAQUETTES

Voor het online bestellen
van uw bewegwijzering.

Vous êtes

Huurder

Om het beheer van uw gebouw op te volgen en eraan deel te nemen, biedt Web2Syndic u een beveiligde toegang tot bepaalde informatie. Die wordt met uw eigenaar gedeeld en wordt aangeboden in de vorm van webpagina’s en documenten.

Uw eigenaar kan u eveneens de toegang verlenen tot bepaalde diensten, zodat u actiever kunt deelnemen aan het dagelijkse leven in het gebouw.

Om er gebruik van te maken, volstaat het om contact op te nemen met uw eigenaar.

Andere diensten zullen binnenkort beschikbaar zijn. Schrijf u hier in om op de hoogte te blijven van nieuwtjes.

 

Eigenaar

Web2Syndic, dat online beschikbaar is, biedt u een persoonlijke en beveiligde ruimte voor het delen van informatie en voor het gemeenschappelijk beheer van uw gebouw.

De informatie die voor u beschikbaar is, kan van diverse aard zijn en bevat:

 • Algemene informatie over het gebouw, de situatie waarin het zich bevindt, de verschillende leden van de gezamenlijke eigendom en elke andere nuttige informatie.
 • Wettelijke documenten: basisaktes, pv’s van algemene vergaderingen, contracten, …
 • Dossiers die de syndicus voor u beschikbaar stelt: offerteaanvragen, werfbeheer, …
 • Mededelingen: een geplande stroomonderbreking, de interventie van een beroepsgroep, de volgende algemene vergadering.
 • Incidenten: verlichting die moet worden vervagen, een parlofoon die moet worden hersteld of een defecte lift.
 • Een agenda, die allerhande evenementen bevat.
 • Uw kostenafrekening van de boekhouding van het gebouw.


Voor het beheer van uw gebouw gebruikt u:

  • De incidenten, om de syndicus en de mede-eigenaars in te lichten over een probleem. 
  • De mailbox, om contact op te nemen met de syndicus of de raad van mede-eigenaars. 
  • Het forum, om deel te nemen aan discussies over specifieke thema's.

Als eigenaar kiest u “à la carte” de diensten die u wilt delen met uw huurder.

Met uitzondering van de boekhouding, die optioneel is, zijn alle diensten inbegrepen in het Global Pack.
Om er gebruik van te maken, volstaat het om contact op te nemen met Web2Syndic via dit formulier.

Andere diensten zullen binnenkort beschikbaar zijn. Schrijf u hier in om op de hoogte te blijven van nieuwtjes.

   

Raad van mede-eigenaars

Web2Syndic, dat online beschikbaar is, biedt u een persoonlijke en beveiligde ruimte om het nieuws over uw gebouw te volgen en het dagelijks beleid van de syndicus te controleren.

De informatie die voor u beschikbaar is, kan van diverse aard zijn en bevat:

 • Algemene informatie over het gebouw, de situatie waarin het zich bevindt, de verschillende leden van de gezamenlijke eigendom en elke andere nuttige informatie die door de syndicus voor u beschikbaar wordt gesteld om te raadplegen of te bewerken.
 • Wettelijke documenten: basisaktes, pv’s van algemene vergaderingen, contracten, …
 • Dossiers die de syndicus voor u beschikbaar stelt: offerteaanvragen, werfbeheer, …
 • Mededelingen: een geplande stroomonderbreking, de interventie van een beroepsgroep, de volgende algemene vergadering.
 • Incidenten: verlichting die moet worden vervagen, een parlofoon die moet worden hersteld of een defecte lift.
 • Een agenda, die allerhande evenementen bevat.

Om na te gaan hoe de syndicus uw gebouw beheert, beschikt u over:

 • Een uitgebreider recht om de lopende dossiers te controleren.
 • Toegang tot de boekhoudkundige situatie van het gebouw (proefbalans, onbetaalde leveranciers, verdeelsleutels, …).
 • Toegang tot de incidenten, om de syndicus en de mede-eigenaars in te lichten over een probleem. 
 • Een mailbox, om contact op te nemen met de syndicus.
 • Een forum, om nieuwe thema’s te introduceren en deel te nemen aan lopende discussies.

Met uitzondering van de boekhouding, die optioneel is, zijn alle diensten inbegrepen in het Global Pack.
Om er gebruik van te maken, volstaat het om contact op te nemen met Web2Syndic via dit formulier.

Andere diensten zullen binnenkort beschikbaar zijn. Schrijf u hier in om op de hoogte te blijven van nieuwtjes.

 

 

Syndicus

Web2Syndic, dat online beschikbaar is, biedt u een persoonlijke en beveiligde ruimte om met de mede-eigenaars te communiceren en uw gebouwen efficiënt te beheren.

De informatie die volledig of gedeeltelijk beschikbaar is voor de mede-eigenaars, kan van diverse aard zijn en bevat:

 • Algemene informatie over het gebouw, de situatie waarin het zich bevindt, de verschillende leden van de gezamenlijke eigendom en elke andere nuttige informatie die door de syndicus voor u beschikbaar wordt gesteld om te raadplegen of te bewerken.
 • Wettelijke documenten: basisaktes, pv’s van algemene vergaderingen, contracten, …
 • Dossiers : offerteaanvragen, werfbeheer, …
 • Mededelingen: een geplande stroomonderbreking, de interventie van een beroepsgroep, de volgende algemene vergadering.
 • Incidenten: verlichting die moet worden vervagen, een parlofoon die moet worden hersteld of een defecte lift.
 • Een agenda, die allerhande evenementen bevat.
 • Een forum.

Voor de start kan Web2Syndic alles zelf voor zijn rekening nemen: het creëren van de gebouwen, de activering van de gebruikersaccounts, het creëren van informatiepagina’s en het downloaden van documenten. Zo is de internetsite van het gebouw meteen gebruiksklaar.

Om ervoor te zorgen dat elk gebouw efficiënt wordt beheerd, beschikt u bovendien over een echt instrumentenbord dat is uitgerust met:

 • Een compleet beheersysteem voor dossiers, die privé zijn of geheel of gedeeltelijk geraadpleegd kunnen worden door de verschillende leden van de gezamenlijke eigendom.
 • Een taakbeheer, voor het opvolgen van oproepen, post, faxen, e-mails, bezoeken, …
 • Een beheersysteem voor de incidenten die door de bewoners werden gesignaleerd   
 • Een mailbox, om alle e-mails van het gebouw te centraliseren en te communiceren met de mede-eigenaars.
 • Een compleet boekhoudsysteem.

Met uitzondering van de boekhouding, die optioneel is, zijn alle diensten inbegrepen in het Global Pack.
Om er gebruik van te maken, volstaat het om contact op te nemen met Web2Syndic via dit formulier.

Andere diensten zullen binnenkort beschikbaar zijn. Schrijf u hier in om op de hoogte te blijven van nieuwtjes.