Diensten

Informatie

Veranderende inhoud, door de syndicus en de raad van mede-eigenaars beheerd Meer

Documenten

Voor het beheer van e-mails en het versturen van interne berichten.Meer

Berichtenverkeer

Pour la gestion des emails et l'envoi de messages internes. Meer

Dossiers

Voor een opvolging van de interventies en het delen van informatie. Meer

Agenda

Om geen enkele gebeurtenis van de gezamenlijke eigendom te missen.Meer

Taken

Verantwoordelijkheidsgevoel en opspoorbaarheid van alle gebeurtenissen.Meer

Incidenten

Voor de behandeling van onregelmatigheden die door de bewoners worden gesignaleerd. Meer

Boekhouding

Online boekhouding, toegankelijk op verschillende niveaus.Meer

Partnerschappen :

 

IMMO PLAQUETTES

Voor het online bestellen
van uw bewegwijzering.

Raad van mede-eigenaars

Web2Syndic, dat online beschikbaar is, biedt u een persoonlijke en beveiligde ruimte om het nieuws over uw gebouw te volgen en het dagelijks beleid van de syndicus te controleren.

De informatie die voor u beschikbaar is, kan van diverse aard zijn en bevat:

 • Algemene informatie over het gebouw, de situatie waarin het zich bevindt, de verschillende leden van de gezamenlijke eigendom en elke andere nuttige informatie die door de syndicus voor u beschikbaar wordt gesteld om te raadplegen of te bewerken.
 • Wettelijke documenten: basisaktes, pv’s van algemene vergaderingen, contracten, …
 • Dossiers die de syndicus voor u beschikbaar stelt: offerteaanvragen, werfbeheer, …
 • Mededelingen: een geplande stroomonderbreking, de interventie van een beroepsgroep, de volgende algemene vergadering.
 • Incidenten: verlichting die moet worden vervagen, een parlofoon die moet worden hersteld of een defecte lift.
 • Een agenda, die allerhande evenementen bevat.

Om na te gaan hoe de syndicus uw gebouw beheert, beschikt u over:

 • Een uitgebreider recht om de lopende dossiers te controleren.
 • Toegang tot de boekhoudkundige situatie van het gebouw (proefbalans, onbetaalde leveranciers, verdeelsleutels, …).
 • Toegang tot de incidenten, om de syndicus en de mede-eigenaars in te lichten over een probleem. 
 • Een mailbox, om contact op te nemen met de syndicus.
 • Een forum, om nieuwe thema’s te introduceren en deel te nemen aan lopende discussies.

Met uitzondering van de boekhouding, die optioneel is, zijn alle diensten inbegrepen in het Global Pack.
Om er gebruik van te maken, volstaat het om contact op te nemen met Web2Syndic via dit formulier.

Andere diensten zullen binnenkort beschikbaar zijn. Schrijf u hier in om op de hoogte te blijven van nieuwtjes.