Diensten

Informatie

Veranderende inhoud, door de syndicus en de raad van mede-eigenaars beheerd Meer

Documenten

Voor het beheer van e-mails en het versturen van interne berichten.Meer

Berichtenverkeer

Pour la gestion des emails et l'envoi de messages internes. Meer

Dossiers

Voor een opvolging van de interventies en het delen van informatie. Meer

Agenda

Om geen enkele gebeurtenis van de gezamenlijke eigendom te missen.Meer

Taken

Verantwoordelijkheidsgevoel en opspoorbaarheid van alle gebeurtenissen.Meer

Incidenten

Voor de behandeling van onregelmatigheden die door de bewoners worden gesignaleerd. Meer

Boekhouding

Online boekhouding, toegankelijk op verschillende niveaus.Meer

Partnerschappen :

 

IMMO PLAQUETTES

Voor het online bestellen
van uw bewegwijzering.

Documenten

De documenten van elk gebouw worden geklasseerd in directory’s die toegankelijk zijn voor de mede-eigenaars.

Tussen die documenten vindt u de basisaktes, de pv’s van de algemene vergadering en van de raad van mede-eigenaars, de plattegronden van het gebouw, de contracten en alle andere nuttige documenten.

De toegang tot de documenten en directory’s is onderworpen aan een rechtenbeheer, zodat de syndicus documenten kan voorbehouden voor intern gebruik.

Voor de start stelt Web2Syndic een boomstructuur van standaarddirectory’s voor, evenals het downloaden van de belangrijkste documenten.
Vervolgens neemt de syndicus het over: hij wijzigt of voegt naar wens nieuwe directory’s en nieuwe documenten toe.