Partnerschappen :

 

IMMO PLAQUETTES

Voor het online bestellen
van uw bewegwijzering.

Boekhouding

De boekhouding van het gebouw is de verantwoordelijkheid van de syndicus, die deze, met Web2Syndic, op verschillende niveaus online deelt:

 • Elke eigenaar heeft toegang tot zijn afrekening van de lasten.
 • De raad van mede-eigenaars beschikt over een ruimer overzicht met de balansen van de verschillende rekeningen, de lijst van eigenaars met een betaalachterstand, enz.
 • De commissaris van de rekeningen beschikt op zijn beurt over een algemeen overzicht van de boekhouding van het gebouw.

Een greep uit de talrijke features aangeboden door Web2Syndic:

 • Gedeeltelijk dubbele boekhouding
 • Periodes van vrije afrekeningen
 • Verschoven boekjaren mogelijk
 • Opvolging van de betalingen van de eigenaars + beheer van de herinneringen (interesten / toeslagen)
 • Opvolging van de betalingen van de leveranciers + beheer van de disconto
 • Verzoek tot storting / provisie
 • Integratie van CODA-bestanden (met opslag van de nieuwe rekeningen)
 • Aanmaken van ISABEL-betaalbestanden
 • Toevoegen van een afbeelding van de facturen om moeilijke geschriften te verduidelijken
 • Aanmaken van documenten voor afsluiting
 • Automatische kostenafrekening na sluiting