Partnerschappen :

 

IMMO PLAQUETTES

Voor het online bestellen
van uw bewegwijzering.

Beheer van de taken

Met het beheer van de taken behoudt de syndicus de historiek van de post, faxen, e-mails, telefoonoproepen, bezoeken en, meer algemeen, elke activiteit die behandeld of gearchiveerd moet worden.

Naargelang het geval wordt de taak toegekend aan een medewerker of aan een lid van de gezamenlijke eigendom en misschien wordt het ook gelinkt aan een dossier.

Dat creëert een verantwoordelijkheidsgevoel bij de leden van de gezamenlijke eigendom en zorgt ervoor dat alle interventies uit een dossier kunnen worden opgespoord.