Diensten

Informatie

Veranderende inhoud, door de syndicus en de raad van mede-eigenaars beheerd Meer

Documenten

Voor het beheer van e-mails en het versturen van interne berichten.Meer

Berichtenverkeer

Pour la gestion des emails et l'envoi de messages internes. Meer

Dossiers

Voor een opvolging van de interventies en het delen van informatie. Meer

Agenda

Om geen enkele gebeurtenis van de gezamenlijke eigendom te missen.Meer

Taken

Verantwoordelijkheidsgevoel en opspoorbaarheid van alle gebeurtenissen.Meer

Incidenten

Voor de behandeling van onregelmatigheden die door de bewoners worden gesignaleerd. Meer

Boekhouding

Online boekhouding, toegankelijk op verschillende niveaus.Meer

Partnerschappen :

 

IMMO PLAQUETTES

Voor het online bestellen
van uw bewegwijzering.

Tarieven


Global Pack: minder dan € 1/maand via uw syndicus!

Het Global Pack van Web2Syndic, dat met uitzondering van de boekhouding alle diensten bevat, kost u minder dan € 1 (incl. btw) per maand en per appartement.
Bovendien daalt de prijs naarmate het aantal appartementen per gebouw toeneemt.

De verrichtingen voor een snelle en efficiënte start (creëren van de gebouwen, activering van de gebruikers, creëren van de informatiepagina’s en downloaden van de basisdocumenten) en de opleiding zijn onder voorwaarden inbegrepen in de prijs.

Een complete en vrijblijvende offerte wordt op eenvoudig verzoek bezorgd aan uw syndicus.
Indien uw syndicus hieraan niet wenst deel te nemen, bezorgen wij u een persoonlijke offerte.

Boekhouding: vanaf € 0,3/maand per appartement!

De online boekhouding wordt in combinatie met het Global Pack aangeboden voor € 0,3 (incl. btw) per maand en per appartement.

De online boekhouding, apart gebruikt, wordt aangeboden voor € 1,02 (incl. btw) per maand .

Een complete en vrijblijvende offerte wordt u op eenvoudig verzoek bezorgd.