Diensten

Informatie

Veranderende inhoud, door de syndicus en de raad van mede-eigenaars beheerd Meer

Documenten

Voor het beheer van e-mails en het versturen van interne berichten.Meer

Berichtenverkeer

Pour la gestion des emails et l'envoi de messages internes. Meer

Dossiers

Voor een opvolging van de interventies en het delen van informatie. Meer

Agenda

Om geen enkele gebeurtenis van de gezamenlijke eigendom te missen.Meer

Taken

Verantwoordelijkheidsgevoel en opspoorbaarheid van alle gebeurtenissen.Meer

Incidenten

Voor de behandeling van onregelmatigheden die door de bewoners worden gesignaleerd. Meer

Boekhouding

Online boekhouding, toegankelijk op verschillende niveaus.Meer

Partnerschappen :

 

IMMO PLAQUETTES

Voor het online bestellen
van uw bewegwijzering.

Wettelijke vermeldingen

1. Toepasselijk recht


Dit is de website van Work2Solution, bvba naar Belgisch recht (BTW : BE 0840 491 835).
Ons postadres is: rue Léon Dumont, 5 in 5081 Meux (België).

De behandeling van gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

2. Verzamelen van de persoonlijke gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze server automatisch uw oorspronkelijk domein en de taal van uw browser. Hij spoort niet automatisch uw e-mailadres op.

Wij bewaren de volgende informatie tijdens uw bezoek aan onze site:

  • uw domein
  • de taal van uw browser
  • uw e-mailadres als u ons dat gegeven heeft, bijvoorbeeld door berichten of vragen te versturen via de site of door met ons te communiceren per e-mail
  • de pagina’s die u hebt geraadpleegd op onze site
  • alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven via het contactformulier

Deze informatie is voor geen enkele andere organisatie of onderneming toegankelijk.

Deze informatie wordt gebruikt om u een aan uw configuratie aangepaste weergave en een inhoud die overeenstemt met uw taal te bieden, om u op de hoogte te brengen van updates, om u later met het oog op marketingdoeleinden voor onze producten en diensten te contacteren en om statistieken op te maken. Als u in de toekomst geen e-mails van ons wilt ontvangen, dan volstaat het om ons dat mee te delen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

3. Cookies

Op deze site maken we gebruik van cookies (een cookie is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt door onze server en dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Het bewaart het spoor van de bezochte site en bevat een aantal gegevens in verband met dit bezoek). Onze cookies dienen in de eerste plaats om de site goed te doen werken (technische sessiecookies).

4. Bescherming en verwerking van gegevens

We hebben adequate veiligheidsmaatregelen getroffen tegen het verlies, het misbruik of de verandering van de op onze site ontvangen informatie.

We hebben geen partnerschap of speciale relaties met reclamebureaus op het internet.

Als u ons uw postadres meedeelt via het web, dan kunt u regelmatig mailings van ons ontvangen met informatie over producten en diensten of over aankomende gebeurtenissen. Contacteer ons op het bovenvermelde adres indien u zulke mailings niet wenst te ontvangen.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, dan kunt u een telefoonoproep van ons ontvangen om u informatie mee te delen over onze producten, diensten of aankomende gebeurtenissen. Contacteer ons op het bovenvermelde adres indien u zulke mailings niet wenst te ontvangen.

De technologie evolueert. Het is bijgevolg mogelijk dat ons bedrijf verwerkingen moet uitvoeren die nog niet voorzien zijn in dit beleid. In dat geval nemen we contact met u op voor we uw gegevens opnieuw gebruiken, om u op de hoogte te brengen van de wijzigingen aan het reglement en om u de kans te bieden om u eventueel te verzetten tegen om dat hergebruik.

5. Rechtzetting van gegevens

Conform de wet beschikt u over het recht op toegang tot de informatie die u aanbelangt evenals over het recht op rechtzetting.
Na aanvraag heeft u dus de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die u aanbelangen in te kijken en de mogelijke onjuistheden recht te zetten. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u contact met ons opnemen op het bovenvermelde adres.

Als u van mening bent dat onze site het huidige privacybeleid niet naleeft, dan kunt u onze onderneming contacteren op het bovenvermelde adres.

Dit charter doet geen afbreuk aan het recht waarover Work2Solution beschikt ten opzichte van bepaalde bezoekers tegenover wie een contract, de wet of elk ander document van contractuele aard, reglementair of wettelijk, meer uitgebreide acties toelaat. In dat geval is het meest gunstige voor Work2Solution van toepassing.